Gratulujeme šampionům z Londýna Vítězný vzhled si můžete koupit zde. Zjistěte to nyní.

Ochrana dat

Naše zásady ochrany soukromí jsou momentálně k dispozici pouze v němčině.
Ty lze nalézt na adrese 
https://www.tennis-point.de/datenschutz/
Následně bude přidán národní překlad.
Níže naleznete strojově přeloženou verzi ve vašem jazyce:

I. Kontakt

Tyto pokyny se týkají operací zpracování údajů podle:

Tennis-Point Europe GmbH
Hans-Böckler-Str. 29-35
33442 Herzebrock-Clarholz
Německo
E-Mail: 
info@tennis-point.cz
Telefon: 
+49 (0) 5245 / 8353 - 200
https://www.tennis-point.cz/

Úředníka pro ochranu údajů Tennis-Point lze zavolat na adresu inspektora ochrany údajů nebo e-mailem na adrese datenschutz@tennis-point.de.

II. Zpracování osobních údajů a jeho povaha a účel

1. Webhosting

Pro poskytování těchto webových stránek používáme webhostingovou službu Salesforce Commerce Cloud společnosti Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105 (dále jen "Salesforce").

Společnost Salesforce ukládá tyto webové stránky na svých serverech (hosting). Poskytování těchto webových stránek vyžaduje objednání služby webhostingu. Používání služby Salesforce probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho oprávněného hospodářského zájmu na zpřístupnění naší nabídky na těchto webových stránkách.

V souvislosti s hostingem zpracovává Salesforce naším jménem osobní údaje, které vznikají při následujících činnostech uživatele:

 • při návštěvě našich webových stránek;
 • v rámci objednávky v našem internetovém obchodě;
 • při vytváření a používání zákaznického účtu;
 • při použití naší funkce re-available;
 • v souvislosti s použitím kontaktního formuláře;
 • v souvislosti s našimi zpravodaji.

Se společností Salesforce jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat pro používání služby Commerce Cloud. Prostřednictvím této smlouvy společnost Salesforce ujišťuje, že zpracovává údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv subjektu údajů. Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně údajů, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Salesforce se certifikovala v souladu s TADPF, a proto se zavázala dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Předávání osobních údajů společnosti Salesforce navíc probíhá na základě závazných interních předpisů společnosti Salesforce o ochraně osobních údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. b, 47 GDPR (tzv. závazná podniková pravidla), jakož i standardních doložek Evropské komise o ochraně osobních údajů podle čl. 46 odst. 2 písm. c GDPR. Oba soubory pravidel jsou zakotveny v tzv. Dodatku o zpracování údajů společnosti Salesforce, který jsme uzavřeli se společností Salesforce. Kromě toho je Salesforce Commerce Cloud certifikován spolehlivými bezpečnostními standardy, včetně PCI-DSS, SOC2, ISO 27001.

Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se Salesforce Commerce Cloud naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Salesforce.

2. Při návštěvě našich webových stránek

Když navštívíte naše webové stránky https://www.tennis-point.cz/ jsou informace automaticky odesílány na náš webový server prohlížečem použitým ve vašem zařízení. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány a ukládány bez vašeho zásahu a po 14 dnech jsou ze souborů protokolu vymazány:

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • Datum a čas přístupu,
 • Název a adresa URL souboru, k němuž se přistupuje,
 • Webová stránka, ze které byl proveden přístup (URL odkazu),
 • Operační systém počítače, který o to požádal,
 • Typ a verze prohlížeče a další informace přenášené prohlížečem (například operační systém vašeho počítače).

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • aby bylo zajištěno bezproblémové nastavení připojení webových stránek,
 • pro zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • vyhodnotit bezpečnost a stabilitu systému,
 • k odhalování a prevenci útoků na naše webové stránky,
 • pro neustálé zlepšování webových stránek a také pro
 • pro další statistické a administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování údajů. V případě útoku na naši síťovou infrastrukturu vyhodnotíme vaši shromážděnou IP adresu za účelem uplatnění nebo obrany právních nároků.
Kromě toho při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie a analytické služby. Podrobnější vysvětlení k tomu najdete v oddílech IV a V tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. V souvislosti s objednávkou v našem internetovém obchodě

Pokud si chcete objednat produkty jako host nebo registrovaný zákazník na našich webových stránkách, zpracujeme následující povinné informace:

 • Pozdrav, jméno, příjmení,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • Fakturační a dodací adresa
 • V závislosti na zvoleném způsobu platby platební údaje (např. číslo kreditní karty), pokud jsou k dispozici.

Tyto údaje se zpracovávají,

 • identifikovat vás jako našeho smluvního partnera;
 • zkontrolovat věrohodnost zadaných údajů;
 • ke zpracování plateb a odeslání objednávky;
 • pro reklamní účely a v případě potřeby pro personalizaci reklamních opatření;
 • zpracovávat veškeré existující záruční nároky a uplatňovat vůči vám jakékoli nároky.

V rámci vaší zakázky pracujeme s

parcelLab GmbH Landwehrstr. 39 80336 Mnichov a Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín

jako poskytovateli služeb pro logistiku a oznámení o transakcích, kterému předáváme údaje potřebné pro přepravu a případné vrácení, včetně vaší e-mailové adresy pro oznámení o sledovacích číslech a případném přijetí vráceného zboží atd. Poskytovatel služeb byl námi pečlivě vybrán a pověřen, je vázán našimi pokyny a je pravidelně kontrolován, zejména s ohledem na vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení údajů. Žádné údaje nejsou předávány do zemí mimo EHP.

Zpracování údajů se provádí na základě vaší žádosti a je nezbytné pro plnění smlouvy a pro další předsmluvní opatření, jakož i pro naše oprávněné zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) a f) GDPR pro výše uvedené účely.

Osobní údaje, které zpracováváme pro účely objednávky, budou uchovávány až do uplynutí zákonné záruční povinnosti a poté automaticky vymazány, pokud nejsme povinni uchovávat údaje po delší dobu v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace (z německého obchodního zákoníku (HGB), německého trestního zákoníku (StGB) nebo německého daňového řádu (AO)) nebo jste s uchováváním nad tento rámec souhlasili v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR.

4. Při vytváření zákaznického účtu

Nabízíme vám možnost vytvořit si u nás zákaznický účet. Pro registraci a vytvoření zákaznického účtu potřebujeme následující povinné informace:

 • pozdrav, jméno, příjmení,
 • platnou e-mailovou adresu,
 • fakturační a dodací adresa
 • heslo.

Kromě toho můžete dobrovolně poskytnout další informace (například datum narození). Tyto údaje jsou zpracovávány,

 • abychom vás mohli identifikovat jako našeho zákazníka;
 • zkontrolovat věrohodnost zadaných údajů;
 • k personalizaci reklamních opatření;
 • zpracovávat veškeré současné záruční nároky a uplatňovat vůči vám jakékoli nároky.

Pracujeme s

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín (dále jen "Emarsys")

jako specializovaný poskytovatel služeb pro řízení vztahů se zákazníky, dokumentaci, administrativu a marketingové účely společně nám vaše základní údaje (titul, jméno a příjmení, poštovní směrovací číslo, lokalita, e-mailová adresa) zašlete. Tento poskytovatel služeb byl pečlivě vybrán a pověřen, je vázán našimi pokyny a bude pravidelně kontrolován, zejména s ohledem na vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení údajů. K přenosu údajů v zemích mimo EHP nedochází.

Zpracování údajů se provádí na vaši žádost a způsobem. Čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b) a písm. f) GDPR pro tyto účely za účelem plnění smlouvy a dalších opatření před uzavřením smlouvy a z důvodu našich oprávněných zájmů.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem registrace a zápisu, uchováváme, dokud nás nepožádáte o vymazání svého účtu. V případě přání výmazu poskytujeme pouze požadované informace o vašich objednávkách, pokud nedojde k dalšímu uložení na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b GDPR k plnění smlouvy nezbytné, nebo jsme uvedli v čl. 6 odst. 1 s. 1 písm. c GDPR z důvodu daňových a obchodních požadavků na uchovávání a dokumentaci (z německého obchodního zákoníku (HGB), německého trestního zákoníku (StGB) nebo německého daňového řádu (AO)) pro delší uchovávání.

5. V souvislosti s použitím dostupné funkce znovu

Pokud požadovaná položka není skladem, můžete použít funkci "znovu k dispozici", která vás upozorní, jakmile bude položka znovu k dispozici. K tomu musíte zadat své jméno a e-mailovou adresu.

Zpracování údajů se provádí na základě vaší žádosti a je vyžadováno v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné jako opatření před uzavřením smlouvy.

Námi shromážděné osobní údaje budou po vyřízení vaší žádosti vymazány, pokud je nebudeme muset uchovávat vzhledem k povaze vaší žádosti nebo pokud je nebudeme muset uchovávat po delší dobu podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR z důvodu daňových a obchodněprávních povinností uchovávání a dokumentace (z německého obchodního zákoníku (HGB), německého trestního zákoníku (StGB) nebo německého daňového řádu (AO)) po delší dobu uchovávat.

6. V souvislosti s použitím našeho kontaktního formuláře / zákaznického servisu

Obecné dotazy nám můžete zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich stránkách. Požádáme vás o vaše jméno a příjmení a platnou e-mailovou adresu. Tyto informace potřebujeme, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.

Další osobní údaje, jako je vaše adresa, číslo objednávky nebo telefonní číslo, nejsou shromažďovány, pokud je neposkytnete dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování nás probíhá na základě vaší žádosti a na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR nebo na ochranu našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je, abychom byli schopni reagovat na dotazy našich zákazníků a zajistili tak fungující zákaznický servis.

Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou vymazány po vyřízení vašeho dotazu, pokud je nebudeme muset uchovávat vzhledem k povaze vašeho dotazu nebo pokud je nebudeme muset uchovávat po delší dobu podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c GDPR z důvodu povinností uchovávat a dokumentovat údaje podle daňového a obchodního práva (z německého obchodního zákoníku (HGB), německého trestního zákoníku (StGB) nebo německého daňového řádu (AO)).

a. Služba Freshdesk

Za účelem zpracování vašeho dotazu spolupracujeme s níže uvedeným specializovaným poskytovatelem, kterému předáváme osobní údaje potřebné pro tento účel:

Péče o zákazníky prostřednictvím společnosti Freshworks Inc, 2950S. Delaware Street, Suite 201 San Mateo, CA 94403 (dále jen "Freshdesk").

Tento poskytovatel služeb byl námi pečlivě vybrán a pověřen, je vázán našimi pokyny a je pravidelně kontrolován, zejména s ohledem na vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení údajů. Salesforce pro tento účel používá servery v Evropě; do USA se žádné údaje nepřenášejí. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Freshdesk naleznete na adrese: https://www.freshworks.com/privacy/data-hosting/..

b. Prodejní nabídka

Pro účely zákaznické podpory spolupracujeme s následujícím specializovaným poskytovatelem služeb, kterému předáváme osobní údaje potřebné pro tento účel:

Salesupply Zákaznický servis společnosti Salesupply Deutschland GmbH, Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Str. 17, 47228 Duisburg (dále jen "Salesupply").

Se společností Salesupply jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Prostřednictvím této smlouvy Salesupply ujišťuje, že zpracovává údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv subjektu údajů.

7. V souvislosti s našimi zpravodaji

Rádi bychom vám jako zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi zaslali náš newsletter. Pokud nejste naším zákazníkem, ale přesto byste rádi dostávali náš newsletter, potřebujeme pouze vaši e-mailovou adresu a informaci o tom, zda chcete být informováni o produktech pro ženy nebo pro muže. Kromě toho nám můžete dobrovolně sdělit své jméno a příjmení, abychom vás mohli oslovit osobně. Newsletter je zasílán na základě vašeho výslovného souhlasu (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a GDPR). Pokud se zaregistrujete k odběru našeho bezplatného newsletteru, budeme vás pravidelně informovat o nových produktech, cenných tipech a novinkách, jakož i o exkluzivních nabídkách skupiny Sport-Point. Po registraci obdržíte e-mail s potvrzovacím odkazem, jehož kliknutím registraci dokončíte. Pokud již jste zákazníkem, zašleme vám na základě čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f, GDPR a našich oprávněných zájmů, abychom vás informovali o aktuálních produktových doporučeních (přímý marketing).

Pro personalizaci newsletteru využíváme následujícího specializovaného poskytovatele služeb, kterému předáváme osobní údaje (e-mailovou adresu) potřebné k tomuto účelu, jakož i zákaznické údaje, pokud jste si u nás vytvořili dobrovolný zákaznický účet:

Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Str. 1, 12489 Berlín (dále jen "Emarsys")

Pomocí systému Emarsys můžeme měřit a vyhodnocovat chování našich registrovaných zákazníků a příjemců newsletteru. To zahrnuje míru otevření, kliknutí, odmítnutí, doručení, odhlášení a konverze. Vyhodnocování probíhá také prostřednictvím souborů cookie nebo pixelových značek, které shromažďují informace, jako je IP adresa, typ/verze prohlížeče, e-mailový klient a čas načtení. To také umožňuje sledovat, kdo e-mail otevírá a kliká na odkazy v něm obsažené. Analýza chování uživatelů se provádí za účelem rozpoznání čtenářských návyků a odpovídajícího přizpůsobení obsahu, měření úspěšnosti e-mailových kampaní a zlepšování naší nabídky, konkrétně za účelem předkládání relevantních a cílených nabídek na základě vašich zájmů. Žádné údaje nejsou předávány do zemí mimo EHP.

Personalizaci newsletteru můžete kdykoli odmítnout zasláním e-mailu na adresu datenschutz@tennis-point.de. Pokud tak učiníte, nebudeme již provádět žádnou další personalizaci, ale můžeme vám nadále zasílat náš obecný newsletter.

Kromě toho je možné se z odběru našich newsletterů kdykoli zcela odhlásit, např. prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Případně můžete kdykoli zaslat žádost o odhlášení e-mailem na adresu info@tennis-point.cz. Vaše osobní údaje zpracovávané v této souvislosti, které slouží výhradně k zasílání newsletteru, budou ihned po odhlášení vymazány, ale skutečnost, že jste vyjádřili nesouhlas, a vaši e-mailovou adresu si ponecháme, abychom vám v budoucnu newsletter omylem nezasílali.

8. Pro prevenci a analýzu podvodů s prokliky

Na našich webových stránkách používáme službu Ads Defender of the

Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Německo (dále jen "hurra.com").

Ads Defender se používá k analýze a prevenci podvodů s prokliky na naše reklamy. K podvodům s prokliky dochází, když jsou prokliky na reklamy generovány automatickými nástroji nebo když vícenásobné prokliky na reklamy pravděpodobně nejsou způsobeny skutečným zájmem uživatele.

Právním základem pro používání služby Ads Defender je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Existuje oprávněný zájem na sledování a prevenci podvodných aktivit prostřednictvím podvodů s prokliky a zajištění řádného fungování našich systémů.

Při analýze prováděné nástrojem Ads Defender jsou po kliknutí na reklamu shromažďovány a ukládány následující osobní údaje: IP adresa, informace o použitém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o poloze, URL odkazu, další online identifikátory, jako jsou ID kliknutí a cookies, doba používání a čas přístupu a informace o interakcích s reklamními materiály a našimi webovými stránkami.

Pokud Ads Defender zjistí nápadné chování a existuje podezření na podvodné klikání, mohou být tyto IP adresy předány společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). V případě služeb společnosti Google mohou být údaje předány do USA.

Další informace o ochraně údajů na webu hurra.com naleznete na adrese: https://privacy.hurra.com.

III. Poskytování údajů třetím stranám

Pokud je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR jsou vaše osobní údaje předávány třetím stranám.

1. Pro zpracování plateb

To zahrnuje předávání platebních údajů poskytovatelům platebních služeb nebo úvěrovým institucím za účelem provedení platební transakce. Pro zpracování může být nezbytné, abychom osobní údaje shromážděné v rámci platebního procesu, jako je jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o platební kartě nebo bankovním účtu a údaje o transakci, předali poskytovateli platebních služeb. Poskytovatelé platebních služeb však tyto údaje obvykle shromažďují sami. Předané údaje může třetí strana použít výhradně pro uvedené účely.

V rámci plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR využíváme ke zpracování plateb níže uvedeného poskytovatele platebních služeb.

a. Platby kreditní kartou

Při platbě kreditní kartou (Visa/MasterCard) budou vámi zadané platební údaje shromažďovány a uchovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b GDPR tím, že

Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen "Stripe").

a předávají se pouze společnostem zapojeným do platebního procesu. Platbou kreditní kartou souhlasíte s podmínkami poskytovatele platebních služeb. V tomto případě platební údaje neshromažďujeme ani neukládáme.

Další informace o tom najdete v předpisech o ochraně osobních údajů vaší společnosti vydávající kreditní karty.

b. Platba přes PayPal

Nabízíme zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb.

PayPal PayPal (Europe) S. s.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, l 2449 Luxembourg (dále jen "PayPal").

Pokud platíte pomocí účtu PayPal, budete přesměrováni na webové stránky PayPal. Tam se můžete přihlásit pomocí údajů svého účtu a zadat pokyn k platbě. Pokud zvolíte možnosti platby "Debetní", "Kreditní karta" nebo "Nákup na účet", budete rovněž přesměrováni na webové stránky PayPal. Tam můžete zadáním platebních údajů zadat pokyn k platbě s účtem PayPal nebo bez něj. K osobním údajům shromážděným společností PayPal nemáme přístup. Za jejich zpracování odpovídá společnost PayPal. Další informace o ochraně osobních údajů v souvislosti se službou PayPal naleznete na adrese PayPaZásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal.

 

c. Platba přes Klarnu

i. Klarna Pay Later

Pokud objednávku zaplatíte na účet prostřednictvím společnosti Klarna, provedeme zálohovou platbu. Pokud zvolíte tuto možnost platby, vaše osobní údaje budou společností Stripe předány:

Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen "Klarna").

(viz zásady ochrany osobních údajů společnosti Klarna na adrese: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy) za účelem posouzení našeho úvěrového rizika.

Společnost Klarna si nechává vyhodnocovat úvěrové riziko od úvěrových agentur a získává informace a v případě potřeby i informace o úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických metod (scoring), jejichž výpočet zahrnuje mimo jiné údaje o adrese a datu narození. Společnost Klarna spolupracuje s následujícími úvěrovými agenturami:

 • Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 Mnichov, Německo, tel.: +49 (0)721-25511-777
 • Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Německo, tel.: tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
 • infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstrasse 99, D-76532 Baden-Baden, Německo, tel.: tel.: +49 (0)7221-5040-1000, fax: -1001
 • Bürgel Business Information GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, D-22761 Hamburg, Německo, tel.: Hamburg, tel.: +49 (0)40-89803-0, fax: -777.
 • Deutsche Post Direkt GmbH, Junkersring 57, 53844 Troisdorf, Německo
 • Regis24 GmbH, Wallstrasse 58, D-10719 Berlín, Německo, tel.: Tel.: +49 (0)30 44350-240, fax: -249
 • CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstrasse 2, D-81373 Mnichov, Německo, tel.: tel.: +49 40 89803-0, fax: -777/ 778
 • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Německo (informace o vašich uložených údajích získáte na adrese SCHUFA Holding AG, Consumer Service, P.O. Box 5640, 30056 Hannover, Německo).

Shromažďování, uchovávání a předávání je proto prováděno za účelem ověření vaší úvěruschopnosti a v našem zájmu předcházení prodlení s platbou, jakož i prevence podvodů na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Na základě těchto informací se vypočítává statistická pravděpodobnost nesplácení úvěru, a tím i vaše platební schopnost (úvěrový rating). Pokud je kontrola bonity pozitivní, je možné provést objednávku na účet. Pokud je kontrola bonity negativní, náš systém obchodu vám platbu na účet neumožní. Rozhodnutí o tom, zda je možné provést objednávku i na účet, je založeno výhradně na automatizovaném rozhodnutí našeho systému internetového obchodu, které provádí společnost Klarna nebo jí pověřené úvěrové agentury, takže ruční kontrola vašich dokladů některým z našich zaměstnanců samostatně neprobíhá.

Pokud činíme automatizovaná rozhodnutí s právním účinkem, máte právo obdržet informace o příslušné logice, jakož i o rozsahu a zamýšlených účincích tohoto zpracování údajů. Můžete proti nám nechat automatizované rozhodnutí přezkoumat a uvést svůj názor a máte právo na lidský zásah z naší strany. Za tímto účelem se prosím obraťte na shop@klarna.com.

ii. Klarna Pay Now

1. Klarna Sofort - přímá platba

Pokud objednávku zaplatíte prostřednictvím služby "Sofort", potřebujete pouze číslo účtu, kód BIC nebo kód banky a PIN a TAN vašeho internetového bankovnictví. Během procesu objednávky budete automaticky přesměrováni na zabezpečený platební formulář společnosti Klarna Bank AB ("Klarna"). Ihned poté obdržíte potvrzení o provedení transakce. Následně obdržíme přímo převodní příkaz. Každý, kdo má aktivovaný účet v internetovém bankovnictví, může jako platební metodu použít "Sofort". Upozorňujeme, že některé banky zatím platby prostřednictvím "Sofort" nepodporují.

2. Přímé inkaso Klarna

Pokud při zadávání objednávky zvolíte metodu inkasa, musíte uvést údaje o svém účtu (IBAN a BIC), které budou předány společnosti Klarna. Částka platby je splatná inkasem při uzavření smlouvy a bude společností Klarna stržena z vašeho uvedeného účtu. K odepsání dojde po odeslání zboží. O termínu budete informováni e-mailem. Způsob platby inkasem vyžaduje mimo jiné úspěšnou kontrolu totožnosti a úvěruschopnosti (viz III. 1. e. i.).

iii. Klarna Pay v čase ("Splátková platba")

Pokud jako možnost platby za objednávku zvolíte platbu na splátky, vaše osobní údaje budou společností Stripe předány společnosti Klarna za účelem ověření totožnosti a úvěruschopnosti.

Společnost Klarna si nechává vyhodnocovat úvěrové riziko od úvěrových agentur a získává informace a v případě potřeby i informace o úvěruschopnosti na základě matematicko-statistických metod (scoring), jejichž výpočet zahrnuje mimo jiné údaje o adrese a datu narození. Přesný postup naleznete v části III. 1. e. i. Tam najdete seznam úvěrových agentur, s nimiž Klarna spolupracuje.

Osobní údaje předávané společnosti Klarna jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a další údaje nezbytné pro zpracování nákupu na splátky. Za účelem rozhodování o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu společnost Klarna shromažďuje a využívá údaje a informace o dosavadním platebním chování subjektu údajů, jakož i hodnoty pravděpodobnosti tohoto chování v budoucnosti (tzv. scoring). Scoring se vypočítává na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod.

Pokud činíme automatizovaná rozhodnutí s právním účinkem, máte právo obdržet informace o příslušné logice, jakož i o rozsahu a zamýšlených účincích tohoto zpracování údajů. Můžete proti nám nechat automatizované rozhodnutí přezkoumat a uvést svůj názor a máte právo na lidský zásah z naší strany. Za tímto účelem se prosím obraťte na shop@klarna.com.

2. Pro odeslání vaší objednávky

Abychom mohli odeslat Vaši objednávku v našem obchodě (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR), jakož i z důvodu našeho oprávněného zájmu, aby pro Vás bylo doručení co nejjednodušší a bezproblémové (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR), předáváme Vaše údaje, které jste uvedli jako doručovací adresu, jakož i Vaši e-mailovou adresu poskytovatelům doručovacích služeb, kteří přepravují Vaši zásilku, a to výhradně za účelem doručení zboží a za účelem individuálního oznámení o doručení zboží. Pokud je nutné koordinovat termín doručení, například v případě zasílání zboží (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b GDPR), a vy jste nám poskytli své telefonní číslo, předáme je rovněž poskytovatelům doručovacích služeb, kteří přepravují vaši zásilku, a to výhradně za účelem koordinace termínu doručení. Tito poskytovatelé služeb podléhají poštovnímu tajemství.

3. Pro požadavky zákazníků na hodnocení

a. Hodnocení důvěryhodných obchodů

Na těchto webových stránkách je integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops, který kupujícím po objednávce zobrazuje naši pečeť schválení Trusted Shops a produkty Trusted Shops.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů na optimálním marketingu naší nabídky (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR). Odznak důvěry a služby, které jsou s ním inzerovány, jsou nabídkou společnosti

Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen "Trusted Shops").

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje nejsou vyhodnocovány a jsou automaticky přepsány nejpozději sedm dní po ukončení vaší návštěvy webu.

Další osobní údaje jsou předávány společnosti Trusted Shops pouze v případě, že se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty Trusted Shops nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. V takovém případě platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops.

b. Recenze na Googlu

Máte možnost zhodnotit nákupní proces na našich webových stránkách prostřednictvím průzkumu Google Customer Reviews. Pokud výslovně souhlasíte s účastí v Google Customer Reviews (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR), bude vám po doručení objednávky zaslán dotazník od společnosti Google. Za tímto účelem vám poskytneme následující informace o vaší objednávce

 • ID objednávky
 • Vaše e-mailová adresa
 • Země, do které bude objednávka doručena
 • datum doručení vaší objednávky, jakož i
 • Číslo globální obchodní položky pro přiřazení údajů o přezkumu k jednomu z našich článků.

na

Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen "Google").

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Google se certifikovala v souladu s TADPF, a zavázala se tedy dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Zpracování osobních údajů společností Google navíc probíhá na její vlastní odpovědnost na základě standardní doložky Evropské komise o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2c GDPR. Společnost Google rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření společnosti Google jsou certifikována v souladu s ISO/IEC 27001:2013 standardem.

Souhlas, který jste nám jednou udělili, můžete kdykoli odvolat. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve výše popsaném zpracování údajů, které je založeno na tomto souhlasu. Další informace o ochraně údajů společnosti Google v souvislosti s programem Hodnocení zákazníků Google naleznete zde zde.

c. Trustpilot

Pro zlepšení našich služeb využíváme recenzní portál Trustpilot, který provozuje:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, 1112 Kodaň, Dánsko (dále jen "Trustpilot").

Pro každou objednávku zadanou prostřednictvím našich webových stránek je vygenerována výzva k odeslání recenze. Za tímto účelem je společnosti Trustpilot předáno vaše příjmení, jméno, e-mailová adresa a referenční číslo (číslo objednávky pro jedinečné přiřazení). Tyto údaje společnost Trustpilot sama nepoužívá ani nepředává třetím stranám. Ověření recenze se provádí na základě referenčního čísla (čísla objednávky) prostřednictvím speciálně vygenerovaného odkazu. Odeslání recenze je dobrovolné.

Chcete-li odeslat recenzi nebo zaznamenat zpětnou vazbu od zákazníka, je nutné vytvořit/otevřít profil uživatele na webu Trustpilot. Kromě recenze pro zvoucí společnost lze pak recenze zadávat také pro jakoukoli společnost na recenzním portálu Trustpilot.

Pokud je recenze odeslána kliknutím na odkaz obsažený v pozvánce, je po zadání osobních údajů (jméno a e-mailová adresa pro ověření) automaticky vytvořen uživatelský profil na portálu Trustpilot. To je doprovázeno souhlasem s ustanoveními o ochraně údajů a všeobecnými podmínkami společnosti Trustpilot. Ty jsou k dispozici na webových stránkách Trustpilot na adrese:

https://uk.legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms

Předávání vašich osobních údajů za účelem doručení hodnotících e-mailů po objednání v našem internetovém obchodě je prováděno za účelem ochrany našich oprávněných zájmů na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR.

d. Recenze produktů přes Bazaarvoice

Využíváme služeb společnosti Bazaarvoice Inc. 10901 Stonelake Blvd. Austin, Texas 78759, USA (www.bazaarvoice.com) za účelem zjištění vaší spokojenosti s produktem. Zpracováváme také vaši e-mailovou adresu a údaje o nákupu, abychom vám mohli zaslat e-mail, ve kterém vás požádáme o přezkoumání vašeho nákupu. Toto zpracování údajů je nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů hodnocení produktu ve smyslu čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR.

Společnost Bazaarvoice je certifikována v souladu s TADPF, a proto se zavazuje dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Existuje také smlouva v souladu se standardními smluvními doložkami EU, která zajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání osobních údajů do třetích zemí.

4. Pro nabídky voucherů společnosti Sovendus GmbH

Abychom mohli vybrat nabídku voucherů, která vás aktuálně zajímá, odešleme hash vaší e-mailové adresy a vaší IP adresy v pseudonymizované a zašifrované podobě na adresu.

Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Německo (dále jen "Sovendus"),

podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pseudonymní hash hodnotu e-mailové adresy používá společnost Sovendus k zohlednění případné námitky proti reklamě (čl. 21 odst. 3, čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c GDPR). IP adresu používá společnost Sovendus výhradně pro účely zabezpečení údajů a obvykle ji po sedmi dnech anonymizuje (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR). Kromě toho předáváme společnosti Sovendus číslo objednávky, hodnotu objednávky s měnou, ID relace, kód kupónu a časové razítko v pseudonymizované podobě pro účely fakturace (čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f GDPR). Pokud máte zájem o nabídku voucheru od společnosti Sovendus, pokud není proti vaší e-mailové adrese vznesena žádná reklamní námitka a pokud kliknete na banner s voucherem, který se zobrazuje pouze v tomto případě, předáme váš titul, jméno a e-mailovou adresu v zašifrované podobě společnosti Sovendus za účelem přípravy voucheru (čl. 6 odst. 1 písm. b, f GDPR).

Další informace o zpracování vašich údajů společností Sovendus naleznete v online informacích o ochraně osobních údajů. zde.

5. Pro integraci důvěryhodných obchodů Trustbadge

Odznak důvěryhodnosti Trusted Shops je integrován na těchto webových stránkách, aby zobrazoval naši značku důvěryhodnosti Trusted Shops a shromážděné recenze a aby nabízel produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky.

Slouží to k ochraně našich oprávněných zájmů v kontextu vyváženosti zájmů na optimálním marketingu tím, že umožňuje bezpečné nakupování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Trustbadge a s ním inzerované služby jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo (dále jen "Trusted Shops"). Trustbadge je zpřístupněn poskytovatelem CDN (Content-Delivery-Network) v rámci zpracování dat. Společnost Trusted Shops využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany údajů. Další informace k ochraně údajů společnosti Trusted Shops naleznete zde: https://www.trustedshops.co.uk/imprint/..

Při vyvolání služby Trustbadge webový server automaticky uloží tzv. log soubor serveru, který obsahuje také vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a dokumentuje vyvolání. Jednotlivé přístupové údaje se ukládají do bezpečnostní databáze pro analýzu bezpečnostních anomálií. Soubory protokolů jsou automaticky vymazány nejpozději 90 dní po jejich vytvoření.

Další osobní údaje jsou předávány společnosti Trusted Shops, pokud se rozhodnete používat produkty Trusted Shops po dokončení objednávky nebo pokud jste se již zaregistrovali k jejich používání. Platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky shromažďovány z údajů o objednávce. Zda jste již zaregistrováni jako zákazník Trusted Shops, se automaticky kontroluje pomocí neutrálního parametru, e-mailové adresy zaheslované pomocí kryptologické jednosměrné funkce. E-mailová adresa je před odesláním převedena na tuto hodnotu hash, kterou Trusted Shops nemůže dešifrovat. Po kontrole shody je parametr automaticky vymazán.

To je nezbytné pro naplnění oprávněných zájmů našich a Trusted Shops při poskytování ochrany kupujícího spojené s konkrétní objednávkou a službami kontroly transakcí v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně vašeho práva vznést námitku, naleznete ve výše uvedených Zásadách ochrany osobních údajů Trusted Shops a v rámci Trustbadge.

6. Pokud kliknete na vložená videa YouTube

Používáme součásti (videa) společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, Spojené státy americké (dále jen "YouTube"), která je součástí společnosti

Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy (dále jen "Google"),

na našich webových stránkách na základě čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR a našeho oprávněného zájmu, aby pro vás byla naše webová stránka zajímavá.

Používáme možnost "Privacy Enhanced Mode", kterou poskytuje YouTube: když navštívíte stránku s vloženým videem, naváže se spojení se servery YouTube a obsah se zobrazí na webové stránce tak, že o tom informuje váš prohlížeč. Podle informací YouTube jsou v režimu "Privacy Enhanced Mode" vaše údaje - zejména které z našich internetových stránek jste navštívili, jakož i informace o konkrétním zařízení včetně IP adresy - při sledování videa přenášeny pouze na server YouTube v USA. Tento přenos spustíte kliknutím na video.

Pokud jste současně přihlášeni ke službě YouTube, budou tyto informace přiřazeny k vašemu členskému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého členského účtu.

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Google se certifikovala v souladu s TADPF, a zavázala se tedy dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Zpracování osobních údajů společností Google se navíc provádí na základě standardních doložek Evropské komise o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2c) GDPR. Společnost Google rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření společnosti Google jsou certifikována podle ISO/IEC 27001:2013.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s YouTube naleznete na stránce společnosti Google Zásady ochrany osobních údajů .

7. Žádost o rezervaci cesty

Za předpokladu, že jste nám udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR předáme následující údaje z rezervačního formuláře pořadateli zájezdu Patricio Travel GmbH, Am Hafen 8, 94130 Obernzell, Německo, a to e-mailem:

 • Podrobnosti o hotelu
 • Podrobnosti o stravování, době trvání cesty, termínu cesty, počtu osob a tenisových kurtech
 • Podrobnosti o cestovní ochraně

Kromě toho předáme následující vámi poskytnuté údaje:

 • Pozdrav
 • Jméno a příjmení
 • Klub
 • Adresa (ulice, PSČ, město, země)
 • Telefonní číslo
 • Platná e-mailová adresa
 • Poznámky

Předání vašich údajů v rezervačním formuláři slouží k tomu, aby vám společnost Patricio Travel GmbH mohla poskytovat nabídky a informační materiály přizpůsobené vašim osobním zájmům a aby vás mohla kontaktovat za účelem případné rezervace zájezdu u společnosti Patricio Travel GmbH.

Společnost Patricio Travel GmbH může poskytnuté údaje použít pouze pro výše uvedené účely.

8. Pro jiné účely

Kromě toho vaše osobní údaje zpřístupníme třetím stranám pouze v případě, že:

 • Udělili jste výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. a GDPR,
 • v případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. c) GDPR a
 • zveřejnění je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zveřejněny.

9. Informace o možných rizicích předávání údajů do nezabezpečených třetích zemí, zejména do USA.

"Třetí země" je země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), na kterou se GDPR přímo nevztahuje. Třetí země je považována za "nebezpečnou", pokud Komise EU nevydala pro tuto zemi rozhodnutí o přiměřenosti podle čl. 45 odst. 1 GDPR, které potvrzuje, že v dané zemi existuje odpovídající ochrana osobních údajů. Dne 10. července 2023 přijala Komise EU Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF), nové rozhodnutí o odpovídající ochraně ve smyslu čl. 45 odst. 1 GDPR pro bezpečné předávání údajů mezi EU a USA. USA jsou proto považovány za tzv. bezpečnou třetí zemi.

V těchto informacích o ochraně osobních údajů vás informujeme o tom, kdy a jak předáváme osobní údaje do USA nebo jiných nebezpečných třetích zemí. Vaše osobní údaje předáváme pouze v případě, že je příjemce certifikován podle TADPF nebo pokud

 • příjemce poskytne dostatečné záruky v souladu s čl. 46 odst. 1 GDPR pro ochranu osobních údajů; nebo
 • jste výslovně souhlasili s převodem poté, co jsme vás informovali o rizicích v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. a GDPR; nebo
 • předání je nezbytné pro plnění smluvních závazků mezi vámi a námi (čl. 49 odst. 1 písm. b GDPR); nebo
 • další výjimka z čl. 49 GDPR.

Záruky podle čl. 46 odst. 1 GDPR mohou být tzv. závazná podniková pravidla, tj. závazné vnitřní předpisy poskytovatele o ochraně osobních údajů dohodnuté s dozorovými úřady, podle čl. 46 odst. 2 písm. b GDPR, tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů vydané Evropskou komisí podle čl. 93 odst. 2 GDPR lze považovat za vhodné záruky. V těchto standardních doložkách o ochraně osobních údajů se příjemce zavazuje, že bude údaje dostatečně chránit, a zaručí tak úroveň ochrany srovnatelnou s GDPR. Předem se ujišťujeme, že příjemce může dohodnuté záruky rovněž splnit. 

IV. Soubory cookie a pixelové značky

1. Co jsou to soubory cookie a pixelové značky?

Na našich stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon atd.), když navštívíte naše stránky. Soubory cookie nezpůsobují ve vašem zařízení žádné škody a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

V souboru cookie jsou uloženy informace týkající se konkrétního použitého zařízení. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě.

V rámci našich online služeb používáme pixelové značky (nazývané také webové majáky nebo sledovací pixely). Pixely jsou malé grafické prvky, které jsou integrovány do kódu HTML našich stránek. Samotná pixelová značka neukládá ani nemění žádné informace ve vašem zařízení, takže pixely nezpůsobují žádné poškození vašeho zařízení a neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software.

Pixel může na webový server odeslat osobní údaje, jako je vaše IP adresa, odkazující URL navštíveného webu, čas zobrazení pixelu, použitý prohlížeč a také dříve nastavené informace o souborech cookie. To umožňuje provádět měření rozsahu a další statistická vyhodnocení, která slouží k optimalizaci naší nabídky.

Na jedné straně slouží používání souborů cookie k tomu, aby vám zpříjemnilo používání naší nabídky. Používáme tedy tzv. session cookies, abychom rozpoznali, že jste již navštívili jednotlivé stránky našich webových stránek, že jste se již přihlásili ke svému uživatelskému účtu nebo k zobrazení nákupního košíku. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Kromě toho, abychom optimalizovali uživatelský zážitek, používáme také dočasné, tzv. komfortní soubory cookie, které se ve vašem zařízení ukládají po určitou stanovenou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu, abyste využili naše služby, automaticky se rozpozná, že jste na našich stránkách již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu. Zpravidla se vymažou nejdéle po 30 dnech. Pouze ty komfortní soubory cookie, které se týkají jazykových nastavení, se ukládají po dobu 365 dnů.

Na druhé straně používáme soubory cookie a pixelové značky v rámci nástrojů třetích stran ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás (viz bod V.). Tyto analytické, sledovací a cílové soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste na našich webových stránkách již byli, když je navštívíte znovu. Tyto soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou.

2. Jaký je právní základ pro zpracování pomocí souborů cookie a pixelových značek?

Právní základ pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie a pixelových značek závisí na kategorii použitých souborů cookie a pixelových značek. Používání souborů cookie, které jsou nezbytné pro zachování funkcí webových stránek, používáme k ochraně našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR; naším oprávněným zájmem je nabízet webové stránky, které fungují bez problémů a jsou atraktivní z hlediska designu. Všechny ostatní soubory cookie, které nejsou nutné k zachování funkcí webových stránek, používáme pouze s vaším souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete udělit prostřednictvím našeho nástroje pro udělování souhlasu se soubory cookie nebo jej kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Máte možnost buď souhlasit s používáním všech kategorií souborů cookie, nebo provést individuální výběr.

3. Správa souhlasů s OneTrust

Naše webové stránky používají službu správy souhlasů OneTrust společnosti OneTrust LLC, Dixon House, 1 Lloyd's Avenue, Loncon EC3N 3DQ, Velká Británie (dále jen "OneTrust"). V této souvislosti se zpracovává datum a čas návštěvy, informace o prohlížeči, informace o souhlasu, informace o zařízení a IP adresa zařízení, které žádost podalo. Právním základem je čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f GDPR (oprávněný zájem). Získávání a správa zákonem požadovaných souhlasů se považuje za oprávněný zájem ve smyslu výše uvedeného ustanovení, protože zásah do práv uživatelů v důsledku používání anonymizovaných IP adres a zapojení poskytovatele služeb se sídlem v Německu je velmi nízký. Společnost OneTrust ukládá souhlasy a jejich odvolání naším jménem a na základě našich pokynů. Ukládání je založeno na čl. 6 odst. 1 obč. zák. F GDPR. Abychom mohli splnit povinnost odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 GDPR je oprávněným zájmem. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti OneTrust naleznete zde zde. 

V. Sledování a cílení

Níže uvedená a námi používaná opatření pro sledování a cílení jsou prováděna, pokud jste nám k tomu dali souhlas (viz IV. 3).

Pomocí sledovacích opatření chceme zajistit design orientovaný na poptávku a průběžnou optimalizaci našich webových stránek. Kromě toho používáme sledovací opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek. Prostřednictvím používaných opatření pro cílení chceme také zajistit, aby se vám na koncových zařízeních zobrazovala pouze reklama, která je orientována na vaše skutečné nebo předpokládané zájmy.

Příslušné účely zpracování údajů a kategorie údajů naleznete v popisu příslušných sledovacích nástrojů.

1. AWIN

Reklamní síť společnosti AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo (dále jen "AWIN") je na našich webových stránkách využívána na základě našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Prostřednictvím AWIN můžeme poskytovat reklamní obsah a analyzovat úspěšnost kampaní.

V rámci této služby ukládá společnost AWIN soubory cookie na zařízeních uživatelů, kteří navštíví naše webové stránky, za účelem dokumentace transakcí (např. poptávek a prodejů). Tyto soubory cookie slouží výhradně ke správnému přiřazení úspěšnosti reklamního média a odpovídajícímu vyúčtování v rámci reklamní sítě. Do souboru cookie se umisťují pouze informace o tom, kdy zařízení kliklo na konkrétní reklamní médium, a v případě objednávky se zpracovává celkový počet objednávek, ID objednávky, zda se jedná o nového nebo stávajícího zákazníka a čas objednávky. Ve sledovacích souborech cookie je uložena individuální posloupnost čísel, kterou nelze přiřadit jednotlivým uživatelům a s níž se

 • partnerský program inzerenta,
 • vydavatele a
 • čas akce uživatele (kliknutí nebo zobrazení).

jsou zdokumentovány.

Vezměte prosím na vědomí, že po případné deaktivaci zobrazování personalizovaných reklam od společnosti AWIN a dalších reklamních partnerů budete nadále dostávat reklamy, které však budou méně přesně přizpůsobeny vašim zájmům/chování při surfování. Více informací o tom naleznete na stránkách společnosti AWINs ochraně osobních údajů zásadách společnosti AWIN.

2. Reklama společnosti Microsoft

Používáme sledování konverzí od společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. To nám umožňuje sledovat aktivity uživatelů na našich webových stránkách, pokud se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklam od společnosti Microsoft Advertising.

Pokud se na naše webové stránky dostanete prostřednictvím reklamy společnosti Microsoft, do vašeho počítače se umístí soubor cookie. Společnost Microsoft ukládá údaje o používání webových stránek (např. délku návštěvy, které oblasti webových stránek byly navštíveny a která reklama vás na naše webové stránky přivedla) a v případě objednávky na jejich základě také hodnotu objednávky a čas jejího provedení. Informace o vaší totožnosti se nezaznamenávají.

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Microsoft se certifikovala v souladu s TADPF, a zavázala se tedy dodržovat evropské zásady ochrany údajů. V případě, že jsou osobní údaje předávány společností Microsoft do USA, děje se tak rovněž na základě standardních doložek Evropské komise o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2c GDPR. Společnost Microsoft rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření společnosti Microsoft jsou certifikována v souladu s normou ISO/IEC 27001:2013.

Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek se společností Microsoft na používání reklamy společnosti Microsoft. Prostřednictvím této smlouvy společnost Microsoft zajišťuje zpracování údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a zaručuje ochranu práv subjektu údajů.

Pokud si nepřejete účastnit se procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí - například pomocí nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie. Další informace o ochraně údajů a souborech cookie používaných službou Microsoft Advertising naleznete na stránkách webových stránkách společnosti Microsoft.

3. Econda Web Analytics

K optimalizaci webových stránek a databází na pozadí používáme řešení pro analýzu webu od společnosti econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe (dále jen "econda").

V používaných postupech jsou uživatelské profily vytvářeny pod pseudonymem. K tomuto účelu se používají také soubory cookie. Společnost Econda je oprávněna používat schvalovací pečeť "Certified Data Protection" pro oblast "Web Shop Controlling". Údaje shromážděné pomocí technologie econda nebudou bez vašeho samostatného souhlasu použity k osobní identifikaci vás jako návštěvníka těchto webových stránek a nebudou sloučeny s přímo osobními údaji o nositeli pseudonymu. Další informace naleznete na adrese http://www.econda.de/.

4. Emarsys Webextend

Sledovací soubory cookie/pixelové značky Webextend: Používáme cookie/pixelový tag od společnosti Emarsys Interactive Services GmbH, Willi-Schwabe-Straße 1, 12489 Berlín, Německo (dále jen "Emarsys Webextend") k vytváření newsletterů přizpůsobených vám a vašim zájmům. K tomuto účelu využíváme stávající informace, jako je potvrzení o přijetí a přečtení e-mailů, informace o vašem počítači a připojení k internetu, operačním systému a platformě, historii vašeho surfování, datum a čas vaší návštěvy domovské stránky, produkty/články, které jste si prohlíželi. Tyto informace zpravidla používáme v pseudonymizované podobě, ale můžeme je také použít k zasílání newsletterů, které odpovídají oblastem vašeho zájmu.

Pokud si nepřejete dostávat personalizovanou reklamu prostřednictvím newsletteru, můžete to kdykoli odmítnout zasláním e-mailu na adresu datenschutz@tennis-point.de. Případně se můžete z odběru odhlásit prostřednictvím odkazu na odhlášení v dolní části každého newsletteru.

5. Meta Retargeting

Využíváme reklamní služby společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen "Meta"). Na našich webových stránkách je integrován pixelový tag společnosti Meta. Jedná se o kód Java Script, který slouží k ukládání údajů o používání webových stránek. Jedná se o vaši IP adresu, použitý prohlížeč a zdrojové a cílové stránky. Tyto informace jsou přenášeny na servery společnosti Meta v USA. Tam se automaticky kontroluje, zda jste uložili soubor cookie Meta. Během tohoto procesu vás ani my, ani společnost Meta porovnáním údajů osobně neidentifikujeme. To nám umožňuje zobrazovat přizpůsobenou a zájmově orientovanou reklamu na službách Meta určitým skupinám pseudonymizovaných návštěvníků našich webových stránek, kteří rovněž využívají služby Meta.

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. tohoto prohlášení o ochraně údajů). Společnost Meta se certifikovala v souladu s TADPF, a proto se zavázala dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Předávání těchto informací do USA je rovněž založeno na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů podle čl. 46 odst. 2c) GDPR. Společnost Meta rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením, změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem.

Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Meta naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta.

Zakázat meta sledování: Klikněte zde.

6. New Relic

Pro statistické vyhodnocování přístupu návštěvníků používáme službu webové analýzy New Relic, kterou provozuje společnost New Relic, Inc, 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA. Společnost New Relic shromažďuje a ukládá údaje, z nichž jsou pod pseudonymem vytvářeny uživatelské profily, za účelem analýzy chování návštěvníků a zlepšování designu webových stránek, jakož i pro optimalizační a marketingové účely. Společnost New Relic používá soubory cookie. Tyto soubory cookie slouží k rozpoznání prohlížeče a umožňují tak přesnější určení statistických údajů. Společnost New Relic použije tyto informace k analýze používání webových stránek, k sestavování zpráv o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb týkajících se činnosti webových stránek a používání internetu. Společnost New Relic nebude vaše přímé osobní údaje spojovat s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Pokud si nepřejete účastnit se procesu sledování, můžete také odmítnout nastavení souboru cookie, který je k tomu zapotřebí - například změnou nastavení prohlížeče, které obecně deaktivuje automatické nastavení souborů cookie.

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost New Relic se certifikovala v souladu s TADPF, a proto se zavázala dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Další podrobnosti a informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti New Relic.

7. Tradedoubler

Tyto webové stránky se účastní partnerských programů společnosti Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Straße 26, 80331 Mnichov (dále jen "TradeDoubler"), služby pro integraci reklamy ve formě textových odkazů, obrázkových odkazů, reklamních bannerů nebo vstupních masek. TradeDoubler používá soubory cookie, které se ukládají na vašem počítači, a také pixelové značky, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. To umožňuje analyzovat informace, jako je návštěvnost těchto stránek.

Informace generované soubory cookie a pixelovými značkami o používání těchto webových stránek (včetně obfuskovaných IP adres) a o poskytování reklamních formátů jsou přenášeny na server společnosti TradeDoubler a tam ukládány. Tyto informace může společnost TradeDoubler předávat svým smluvním partnerům. Společnost TradeDoubler však nebude slučovat vaši IP adresu s jinými uloženými údaji.

Další informace o používání údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti TradeDoubler.

8. Criteo

Používáme remarketing společnosti Criteo. Jedná se o služby společnosti Criteo (registrační číslo: 484786249), která je registrována na adrese 32 Rue Blanche, 75009 Paříž. Naše webové stránky používají soubory cookie/reklamní ID pro reklamní účely. To nám umožňuje zobrazovat naše reklamy návštěvníkům, kteří mají zájem o naše produkty na partnerských webových stránkách, v aplikacích a e-mailech. Technologie opětovného cílení využívají soubory cookie nebo reklamní ID a zobrazují reklamu na základě vašeho předchozího chování při prohlížení. Chcete-li se z této reklamy založené na zájmech odhlásit, navštivte následující webové stránky:

www.networkadvertising.org/choices
www.youronlinechoices.com

Informace, jako jsou technické identifikátory z vašich přihlašovacích údajů na našich webových stránkách nebo v našem systému CRM, můžeme sdílet s důvěryhodnými reklamními partnery. To nám umožňuje propojit vaše zařízení a/nebo prostředí a nabídnout vám bezproblémový zážitek s používanými zařízeními a prostředími. Podrobnější informace o těchto možnostech propojení naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, které najdete u výše uvedených platforem, nebo ve vysvětlivkách níže.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Criteo: https://www.criteo.com/privacy/.

9. Reklamy Google (s remarketingem)

Na našich webových stránkách používáme sledování konverzí Google a remarketingový pixel společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Tato služba nám umožňuje navrhovat, statisticky zaznamenávat, optimalizovat a zobrazovat reklamní obsah v souladu s požadavky. Na takový reklamní obsah spoléháme, abychom zajistili viditelnost našich webových stránek.

Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google, umístí Google Ads do vašeho počítače soubor cookie. Tyto soubory cookie ztrácejí svou platnost po 30 dnech. Pokud navštívíte určité stránky našich webových stránek a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google a my můžeme rozpoznat, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Kromě toho používáme informace o vašem používání těchto webových stránek, které Google shromažďuje a analyzuje naším jménem (více informací naleznete zde). To nám umožňuje oslovit vás na jiných webových stránkách s obsahem, který je pro vás relevantní.

Používáme také remarketingový pixel, který shromažďuje a analyzuje informace o vašem používání těchto webových stránek. To nám umožňuje oslovit vás na jiných webových stránkách s obsahem, který je pro vás relevantní. Podle společnosti Google se údaje shromážděné během remarketingu neslučují s osobními údaji, které může společnost Google ukládat. Společnost Google tyto údaje rovněž pseudonymizuje.

Každý zákazník služby Ads obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Ads. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Jako zákazník Ads se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nezískáváme však žádné informace, pomocí kterých bychom vás mohli osobně identifikovat.

Informace generované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek, jako je klikání na texty a produkty nebo interakce s videi, se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Google se certifikovala v souladu s TADPF, a zavázala se tedy dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Zpracování osobních údajů společností Google se navíc provádí na základě standardních doložek Evropské komise o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2c) GDPR. Společnost Google rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření společnosti Google jsou certifikována podle normy ISO/IEC 27001:2013.

Další informace o ochraně údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

10. Google Analytics

Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, která je službou pro analýzu webu a reklamu poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). V této souvislosti jsou vytvářeny pseudonymizované uživatelské profily a používány soubory cookie a pixelové značky (viz IV výše). Takto zpracovávané informace o vašem používání těchto webových stránek, jako např.

 • Typ / verze prohlížeče.
 • Použitý operační systém,
 • URL odkazu (dříve navštívená stránka),
 • Název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • Čas požadavku serveru

a další informace o používání našich webových stránek. IP adresy jsou anonymizovány, takže je nelze spojit s vaší osobou (maskování IP).

jsou přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů "US-Privacy-shield" a je registrována v programu "US-Privacy shield" Ministerstva obchodu USA.

Kromě toho jsme uzavřeli smlouvu o zpracování úloh pro použití služby Google Analytics o používání. Prostřednictvím této smlouvy společnost Google ujišťuje, že zpracovává údaje v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a zajišťuje ochranu práv dotčené osoby.

Tyto informace budou použity k vyhodnocení používání webových stránek, ke zprávám o činnosti na webových stránkách, k sestavení a dalšímu využití webových stránek a využití služeb souvisejících s internetem pro účely průzkumu trhu a k zajištění potřebného designu těchto internetových stránek.
 Rovněž budou předávat informace třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem. V každém případě spojí vaši IP adresu s dalšími údaji společnosti Google. IP adresy jsou anonymizovány tak, aby nebylo možné jejich spojení (maskování IP).

Pro USA platí rozhodnutí Komise EU o odpovídající ochraně, tzv. transatlantický rámec ochrany osobních údajů (dále jen "TADPF", další informace o něm v části III. 9. těchto zásad ochrany osobních údajů). Společnost Google se certifikovala v souladu s TADPF, a zavázala se tedy dodržovat evropské zásady ochrany údajů. Zpracování osobních údajů společností Google se navíc provádí na základě standardních doložek Evropské komise o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 46 odst. 2c) GDPR. Společnost Google rovněž zavedla rozsáhlá technická a organizační opatření určená k ochraně osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, poškozením změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření společnosti Google jsou certifikována podle normy ISO/IEC 27001:2013.

Další informace o ochraně údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pomocí služby Google Analytics zpracovává společnost Google informace naším jménem za účelem analýzy používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se činnosti na webových stránkách a používání internetu pro účely průzkumu trhu a návrhu těchto webových stránek na základě potřeb.

Používáme pouze službu Google Analytics s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Aktivovali jsme reklamní funkce služby Google Analytics. Ta generuje zprávy o cílových skupinách, demografických charakteristikách, jako je věk, pohlaví a zájmy návštěvníků stránek, a také o našich marketingových kampaních. Údaje pro tyto účely pocházejí z kampaní prováděných prostřednictvím služeb Google, zájmové reklamy Google, sítě Google Display Network a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. To nám přímo neodhaluje vaši identitu. Pomocí těchto zpráv můžeme lépe vyhodnocovat chování uživatelů v souvislosti s našimi online nabídkami a optimalizovat způsob oslovování cílových skupin.

Pokud si nepřejete, aby bylo vaše uživatelské chování zohledněno v těchto přehledech, můžete to deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo zabránit shromažďování údajů službou Google Analytics, jak je popsáno níže. Shromažďování údajů můžete omezit také tím, že se při návštěvě našich webových stránek nepřihlásíte ke svému vlastnímu účtu Google.

Nepoužíváme službu Universal Analytics s ID uživatele, kterou nabízí společnost Google.

Shromážděné údaje mohou být předány třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají údaje naším jménem.

Uživatelské údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie se po 14 měsících automaticky vymažou.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s Google Analytics naleznete v centru nápovědy Google Analytics. Informace o používání údajů společností Google najdete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

11. Ladenzeile

Na našich webových stránkách používáme technologii (např. sledovací pixely) od společnosti Ladenzeile GmbH, Zimmerstraße 50, 10888 Berlín, Německo (dále jen "Ladenzeile"). Ta provozuje portály Ladenzeile a ShopAlike. Tato technologie se spustí ve vašem zařízení, když dokončíte proces objednávky. Při tomto procesu jsou společností Ladenzeile shromažďovány anonymní údaje o průběhu vaší objednávky (např. hodnota nákupního košíku) a vaše IP adresa v pseudonymizované podobě. Děje se tak na základě vašeho souhlasu za účelem přidělení prodeje, pro marketingové účely a pro prokazatelnost občanskoprávních nároků. Společnost Ladenzeile tyto údaje vymaže, jakmile již nejsou pro tyto účely potřebné. Viz zásady ochrany osobních údajů společnosti Ladenzeile: https://www.ladenzeile.de/datenschutzerklaerung.html. Pokud se sledováním nesouhlasíte, můžete mu v prohlížeči zabránit prostřednictvím nastavení "nesledovat".

12. ProductsUp

Na našich webových stránkách používáme sledování konverzí od ProductsUp. Jedná se o software pro optimalizaci správy kanálů. Poskytovatelem je Products Up GmbH, Bahnhofstr. 5, 91425 Simmelsdorf, Německo (dále jen "Products Up"). Sledování konverzí společnosti Products Up nám umožňuje analyzovat chování návštěvníků našich webových stránek. Za tímto účelem jsou zaznamenávány navštívené stránky a vaše nákupní aktivity, které váš prohlížeč při návštěvě webových stránek přenáší na naše webové servery. To nám umožňuje měřit interakce s webovými stránkami, jako je doba pobytu na webu, konverze, události posouvání, kliknutí a zobrazení stránek návštěvníků webových stránek. IP adresa je při analýze pomocí ProductsUp co nejdříve anonymizována, aby bylo možné interakce přiřadit k návštěvníkovi webových stránek nejdéle po dobu trvání aktuálního dne, aby je bylo možné rozpoznat při dalších návštěvách. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou pro tento účel potřebné.

Bez vašeho souhlasu se do vašeho prohlížeče neukládají žádné soubory cookie a z paměti vašeho koncového zařízení se nečtou žádné informace. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli odvolat. Sledování můžete ve svém prohlížeči zabránit pomocí nastavení Do-not-track.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Products Up na adrese: https://www.productsup.com/privacy-policy/.  

13. Dynamic Yield

Na našich webových stránkách používáme personalizační software společnosti Dynamic Yield GmbH, Unter den Linden 26-30, 10117 Berlín (dále jen "Dynamic Yield") k personalizaci uživatelského prostředí vytvářením individuálních doporučení produktů a ke sledování výsledků prostřednictvím A/B testů a analýz v reálném čase. K tomuto účelu se používají soubory cookie a místní úložiště. Údaje analyzované službou Dynamic Yield nám pomáhají pochopit, které stránky a produkty jsou pro návštěvníky webových stránek obzvláště zajímavé.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracovávány jsou IP adresy, ID uživatelů, navštívené stránky, odkazující stránky, parametry URL, vyhledávací dotazy/termíny, informace o výsledcích vyhledávání, příslušnost k cílovým skupinám, interakce, zeměpisná poloha a technické informace o vašem koncovém zařízení a prohlížeči, které se netýkají chování. Údaje jsou vymazány 12 měsíců po shromáždění.

Pokud jste udělili souhlas také v Google Analytics, získá společnost Google údaje/segmenty zpracovávané službou Dynamic Yield pro další použití. Informace o službě Google Analytics a společnosti Google naleznete v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Ve výjimečných případech mohou být shromážděné údaje předány do sídla společnosti Dynamic Yield v Izraeli za účelem opatření technické podpory. Ta jsou zajištěna rozhodnutím o přiměřenosti ve smyslu čl. 45 GDPR.

Se společností Dynamic Yield jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Dynamic Yield naleznete na adrese https://www.dynamicyield.com/de/gdpr-and-privacy/ a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Dynamic Yield: https://www.dynamicyield.com/privacy-policy/.

VI. Práva subjektu údajů

Máte na to právo:

 • v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoli odvolat svůj souhlas, který jste nám jednou udělili. V důsledku toho již nemusíme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů, které bylo založeno na tomto souhlasu;
 • požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 GDPR. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na podání stížnosti, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;
 • v souladu s čl. 16 GDPR neprodleně požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů, které uchováváme, v souladu s čl. 17 GDPR, ledaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítáte je vymazat a my údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 GDPR;
 • v souladu s čl. 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci a
 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 GDPR. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na sídlo naší společnosti.

Chcete-li uplatnit svá dotčená práva ve srovnání s námi, kontaktujte datenschutz@tennis-point.de.

VII. Právo na námitku podle čl. 21 GDPR

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které budeme realizovat bez uvedení konkrétní situace.

Pokud chcete uplatnit své právo na námitku, stačí zaslat e-mail na adresu datenschutz@tennis-point.de.

VIII. Zabezpečení dat

Veškerá data, která přenášíte vy osobně, jsou šifrována pomocí běžného a bezpečného standardu TLS (Transport Layer Security). TLS je bezpečný a osvědčený standard, který se používá například i v internetovém bankovnictví. Zabezpečené spojení TLS poznáte podle písmene s připojeného k http (tj. https://..) v adresním řádku prohlížeče nebo podle symbolu zámku v horní části prohlížeče.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována v souladu s technologickým vývojem.

IX. Aktuálnost a změna těchto zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v současné době platné a naposledy byly aktualizovány v únoru 2024.

V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a nabídek na nich nebo v důsledku změn právních nebo úředních požadavků může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Aktuální zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách https://www.Tennis-Point.cz/ochrana-dat/.